ZAPISY
Niepubliczne Przedszkole „NIBYLANDIA” prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny  2014/2015, 2015/2016
do wszystkich grup wiekowych, także do grupy obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - „ZERÓWKA”

Serdecznie witamy na stronie Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Częstochowie

Nibylandia jest bajkową krainą, w której spełniają się dziecięce marzenia. To magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości.
W "Nibylandii" dziecko nigdy nie jest samo. Otaczają Je inni poszukiwacze przygód, z którymi doświadcza tego, co najpiękniejsze - świata, w całej swej różnorodności. W zabawie z innymi dziećmi poznaje smak przyjaźni i radości.
Pedagodzy pracujący w Nibylandii pokażą Twemu Dziecku jak wykorzystać drzemiące w Nim zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.
Do tego miejsca dziecko przychodzi z radością każdego dnia.

Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" działa na podstawie prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole podlega nadzorowi pedagogicznemu Śląskiego Kuratorium Oświaty. Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium (styczeń 2015) wykazała spełnianie przez przedszkole wymaganie państwa w obszarze "Dzieci są aktywne" na poziomie A, czyli najwyższym.

 Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dodatkowo ukończone różne formy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji koncepcji i zadań przedszkola.

 Placówka współpracuje ze specjalistami i instytucjami wspomagającymi.

 Nowość - Szkółka Piłki Nożnej "Futbolandia", zajęcia prowadzą trenerzy Klubu Sportowego "Skra".

 Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2-5 lat. Zapisy trwają cały rok.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 17:00 przez cały rok, również w wakacje. Zapewniamy dodatkową opiekę po godzinie 17:00 oraz w weekendy.

Zapraszamy. Jesteśmy pewni, że Piotruś Pan oczaruje Państwa i Wasze Dziecko.